Együtt örülnek a tagok mind - 10 éves a Monor Környéki Strázsa Borrend

Monor Környéki Strázsa Borrend, Dr. Terts András köszöntője 10 éves a Monor Környéki Strázsa Borrend

Ismét borrendi tagok vonultak be – patinás egyenruhájukban – a Monori Református Nagytemplomba, és foglaltak helyet a padsorokban.Gulyás László meghatalmazott lelkipásztor, tiszteletbeli borrend tag köszöntötte őket, ünnepi szavakkal. Pál apostol Korinthusbeliekhez írt 1. leveléből azt idézte, hogy a borászok is sok tag egy testben. Egy érdeklődési körben vannak együtt. Összetartoznak. „Ha megbecsülésben részesül egy tag, vele együtt örülnek a tagok mind.” Aki a szőlőjét műveli – folytatta –; mindenütt egyfajta mozdulatot végez (a határon túl is; utalt ezzel egyszersmind Trianon éppen aznapra eső évfordulójára). Első a meghajlás (a szőlőtőke előtt), a második: a fölfelé nézés (jó időt várva; mivel az emberé a munka, az Istené az áldás, amint ezt mostanában igencsak átérezhettük), a harmadik pedig: az együttérzés és gondolkodás (tanácskérés, tanácsadás). Isten csak a becsületes, pontos, rendszeres munkát áldja meg. Áldásként adja a bort, hogy mértékletesen fogyasztva az ember szíve megteljen örömmel. Bízva a Zakariás könyvében vágyott állapot eljövetelében, hogy egyszer mindenki meghívja majd barátját a szőlőtőkéhez, arról meditálni, hogy lehet békességben az ember számára többet, jobbat nyújtani...... A teljes cikk B.G.

Ünnepi megemlékezésünk képei (Fekete Benő) >>

« vissza