Helytörténeti Kör Közművelődési Egyesület Monor

Megszületésekor, 1975 táján, szakköri formában kutatta, gyűjtötte településünk tárgyi emlékeit, mentette műveltségének okmányait, forrásait. 1985-ben fejlődött egyesületté Bernula Béláné és Burján István munkásságának köszönhetően – néhai Oláh Gyula elnökkel az élen.
A „Monori Füzetek” kiadásával kereste a választ arra, hogy a nagyközségben miképpen alakult, változott, fejlődött elődeink tárgyi és környezetkultúrája, szellemi, vallási élete, a termelés, a gazdálkodás, a kereskedés feltétele, emberi közösségeinek arculata. A nyomtatásban megjelent húsz füzet létrehozásában munkálkodott – többek között – néhai Máté Bertalan, Kiss Attila, Németh László, Bernula Péter. A szellemi munkát olykor kiállítások szervezésével gazdagítottuk: 1993-ban az ipartestület, a helyi vállalkozók, kereskedők múltjának a bemutatása; később a monori téglagyártás, a település természetföldrajza, néprajzi kutatások és a sajtótörténet érdekességei; 1998-ban a kékfestés hazai múltja és monori vonatkozásai.
1998-ban, az akkor már másodszor várossá vált Monorról szóló első írásos emlék megjelenésének 600. évfordulója alkalmából készítette el egyesületünk a „Monori króniká”-t ezer példányban. A könyv 57 szerző tollából született írásokkal, továbbá dokumentumokkal, térképekkel és fényképekkel mutatta be településünk természetföldrajzát, társadalmi szerkezetét, építészeti hagyományait, kultúráját, a városra vonatkozó irodalmi alkotásokat, ismeretterjesztő tanulmányokat, azaz a monori ember életét. A 600 oldalas könyvet néhai dr. Vitálisné dr. Zilahy Lídia (geológus) és dr. Dobos György, az egyesület titkára (pedagógus) szerkesztette; az olvasószerkesztő feladatát Pecznyik Ibolya (magyartanár) látta el; felelős kiadó Fekete János egyesületi elnök (református lelkész) volt.
2001-ben a helytörténeti kör kiadta a krónika első folytatását ötszáz példányban. Címe: Monori arcok, sorsok, történetek.
A szerkesztőbizottság tagjai: dr. Dobos György, dr. Dudás Jenő (nyug. állatorvos), Magócsi Károly (nyug. ált. isk.-i igazgató). Szerkesztette: dr. Dobos György, olvasószerkesztő: Pecznyik Ibolya, felelős kiadó: Fekete János.
A kötetet a kör közössége és írói-alkotói kis csapata üzenetnek szánta az unokák, dédunokák nemzedékének a millenniumi évekből. Az írott anyag a fényképek, dokumentumok, levéltári források válogatásával nyújt ízelítőt a mai ember arculatáról, az utóbbi évek tapasztalatairól, az élet szép és árnyékos oldaláról. Szól az egyházakról, vallási közösségekről. Szerény tudományszeretettel és -népszerűsítéssel tükröt mutat a háromszáz évvel ezelőtti jobbágyság sorsáról. A keményfedelű, elődjéhez hasonlóan királykék színű borítón belül 145 oldalon 13 szerző alkotása olvasható, majd az előfizetők névsorát 24 oldalnyi – többnyire színes – fényképes anyag követi, gazdagítva a szép könyvet.
Most, 2004-ben a sorozatról már trilógiaként számolhatunk be. Februárban ugyanis megjelent a Monori krónika második folytatása Monori életképek címmel, ugyancsak ötszáz példányban. A szerkesztőbizottsági tagok, a szerkesztők és a felelős kiadó személye megegyezik az előző kiadványéval. Ugyanígy a szín és a forma, ám növekedett az oldalak, a színes fényképek és az előfizetők száma.
"Azokról szól, akik a mindennapok gondjain túllépve a közösségért ténykednek, akik közöttünk élnek, és vállalják magukat” – olvashatjuk az életképek előszavában Pogácsás Tibor polgármester tollából. Legifjabb alkotásunkban 25 szerző írásával fejezzük ki elismerésünket a régmúltban és a jelenben szűkebb hazánkért tevékenykedőknek, a baráti civil szervezeteknek – köztük a Monor Környéki Strázsa Borrendnek –, egyházi közösségeknek stb., amiért megbecsülést érdemlően gyarapították és gazdagítják ma is gazdasági, szellemi, valamint erkölcsi értékeinket – a ma élők és utódaink javára egyaránt.

Említést érdemel még egyesületünk helyi tévésorozata (Gemini Tv). 1999 és 2000 között „Beszéljünk róla!” címmel 40 főt szólaltatott meg a városi élet szinte minden területéről. 2002-től a „Monori arcok ” keretében elsősorban kézművesek, vállalkozók mutatkoznak be a nézőknek.
A fent felsorolt eredmények mindegyike önzetlen, áldozatkész társadalmi munkánknak köszönhető.

Monor, 2004. április 1.

Dr. Dobos György egyesületi titkár

« vissza