meghívó

Tisztelt Rendtársak!

Rendi gyűlést tartunk 2016 május 26-án 18 órakor, melyre szeretettel meghívunk.

Helyszín: A Vigadó emeleti nagyterme
Javasolt napirendi pontok:

  1. A 2015. évi tevékenységről szóló mérlegbeszámoló és közhasznúsági jelentés megtárgyalása és elfogadása
    Előadó: Kiss Péter nagymester, Takács Endre kincstárnok
  2. 2016. évi pénzügyi terv megtárgyalása, elfogadása
    Előadó: Kiss Péter nagymester, Takács Endre kincstárnok
  3. A 2016. június 11-én megtartandó Borvidékek Hétvégéjének megszervezése
    Előadó: Kiss Péter nagymester, szervező bizottság
  4. Egyebek
Részvételetekre okvetl számítunk!

Tisztelettel
Kiss Péter nagymester
« vissza