Mi írtuk

Gulyás László Nagytiszteletű Úrnak Monor

Tisztelt Nagytiszteletű Úr!

Monor környéki Strázsa Borrend alapító tagjai 2000. május 20.-án minannyiunk és családtagjaink, vendégeink számára egyaránt felejthetetlen hangulatban és körülmények között kerültek felavatásra a Református Nagytemplomban tartott istentisztelet keretében.
A Borrend Nagytanácsa - a rendi tagok nevében is - őszinte tisztelettel köszöni meg mindazt a gondoskodást, segítséget, megbecsülést, amiben Ön és a presbitérium részesítette Rendünket és lovagjait.
A Nagytanács kinyilvánítja, hogy Rendünk megőrzi e nemes segítőkészség emlékét és viszonzásul a Református Gyülekezet bármikor számíthat a Rend és lovagjai segítségére, támogatására. Isten minket úgy segéljen!

Kelt, Monoron, 2000. május 26.-án

Ceglédi György Dr. Kiss György
ceremóniamester főügyész

Bodor János
nagymester

« vissza