Monor Város Településfejlesztési koncepciója 2017.06.09.

Monor Város Településfejlesztés koncepciója (kiemelve a Strázsahegyet érintő részeket)

Monor logó

II.3. TERÜLETI CÉLOK MEGHATÁROZÁSA


II.3.1. Strázsahegy komplex fejlesztése
A Strázsahegyi fejlesztések célja alapvetően kettős: egyrészt a terület egészének fejlesztésével egyfajta városrészi rehabilitáció megvalósítása, az övezeti besorolásnak megfelelő rekreációs funkciók megerősítése révén, másrészt a borturizmus fellendítésének megalapozása

A település hosszútávú célja, hogy Strázsahegy legyen Monor városának emblematikus táji eleme, a város (bor)turisztikai jelképe, a monori turizmus zászlóshajója. Az ismertségét fokozatosan növelő Strázsahegy a turisztikai fejlesztéseken keresztül tudja erősíteni a saját és a város szerepét úgy, hogy a hegy és a város kölcsönösen segítik egymást, fejlődésük összhangban van.A Strázsahegy legfőbb értéke az országos szinten is ritkaságnak számító pincefalvak együttese. Az átalakítások során a pincék többsége jelentős értékveszteségen esett át. A pincefalvak pusztulását meg kell akadályozni, ehhez szükség van az átalakított pincék esztétikai megújítására, de fontos, hogy ne csak az egyes pinceépületek védelmére koncentráljunk, hanem a pincefalvak egészére – melyek egységként jelentik a legnagyobb értéket. Fontos a felhagyott présházakba történő beköltözések számának visszaszorítása is, ennek érdekében az elhagyott pincék, présházak tulajdonosait meg kell keresni, kötelezni őket épületük helyrehozatalára. Az épületek felújítása, az elszlömösödött területek megszüntetése által fokozatosan növekszik a terület ingatlanjainak értéke, ez gátat szabhat a továbbiakban a kiköltözéseknek, ennek révén javulhat a közbiztonság is. A terület legjellemzőbb területhasználata - az üdülő- és lakófunkciójú ingatlanok terjeszkedése ellenére - még mindig a szőlőtermesztés, mely nem csupán hobbi-, hanem gazdasági tevékenység is. A Strázsahegy mérete miatt nagyobb volumenű árutermelő szőlőgazdálkodásra nincs lehetőség, azonban kisebb gazdaságok fejlesztése, az előállított bor helyben történő értékesítése reális lehetőség. Monor ökológiai és táji adottságai optimálisak a bortermelésre. Bár a Kunsági borvidékhez tartozó terület egyáltalán nem ismert a borfogyasztók körében, a Strázsahegyen termelt borok kiváló minőséget tudnak elérni - ezen kvalitásokat egy-egy borversenyen sikerült is bizonyítani. A minőségi bor előállításához szükség van a szőlőtermesztés megújítására, a megfelelő fajtaszerkezet- és mennyiség kialakítására, valamint megfelelő borászati szakképzettségre. Fontos, hogy a helyi borászok szélesebb köre rendelkezzen ezen ismeretekkel, hogy a Monoron termelt borok minősége általánosságban is emelkedjen. A szakképzések, oktatások mellett a borok minőségi javulásához szükséges a kölcsönös együttműködés, segítségnyújtás. A turisztikai szolgáltatások alapvetőeleme a jó minőségű vendéglátás, mely minden vendégréteg számára megfelelő kiszolgálást biztosít. Az ide látogató turisták számára egyaránt fontos a pincék hangulata, a kiszolgálás minősége, az étkezési lehetőség és a megfelelő minőségű bor. Vendéglátás terén a Strázsahegy legfontosabb feladata, hogy a borkóstolás egybe legyen kötve a melegétel-fogyasztás lehetőségével, az egyes pincészetek komplex szolgáltatásokat tudjanak nyújtani. Fontos továbbá a vendéglátás, a szolgáltatások spektrumának szélesítése: a borkóstolóktól a borvacsorákon és a helyi gasztronómiai különlegességek bemutatásán keresztül az éttermi szintű vendéglátásig minden megtalálható legyen. Ma már szintén alapvető kívánalom, hogy az ide látogatóknak - a borfogyasztást követően – megfelelő mennyiségű (és minőségű) szálláshely álljon rendelkezésre a szőlőhegyen (is). A hegyen nem cél az önálló, nagyméretű hotelek megjelenése, azonban a jelenlegi présházak, pincék átalakítása illetve 8-15 férőhelyes vendégházak létrehozása mindenképpen szükséges a turisták teljes körű kiszolgálása végett. A széleskörű borturizmus megvalósításához a szálláshelyek és vendéglátóhelyek megújítása mellett elengedhetetlen a kapcsolódó értékek, látványosságok karbantartása, fejlesztése. A borturisták komfortérzetének növeléséhez olyan értékeket kell létrehozni, melyek élményt jelentenek a pincészetekhez vezető úton vagy a hegyen sétálva. A teljes körű információs szolgáltatásokhoz szükséges továbbá egy borászati fogadóközpont kialakítása a hegy lábánál, mely szoros együttműködésben van a vendéglátó pincékkel. A Strázsahegy turisztikai kínálatát színesíti, vonzóbbá teszi, ha nem csupán a borhoz kapcsolódó szolgáltatásokat nyújt. A turisztikai kínálat szélesítése elősegíti a turisták huzamosabb ideig városban tartózkodását, ráadásul az újabb programlehetőségek a „nem borozók” számára is hasznos időtöltést nyújtanak (pl. kerékpáros-, lovas- és bakancsos turizmus). A Strázsahegy jelenleg a város felől a Strázsahegyi dűlőn és a Mendei úton közelíthető meg. A két út nem része a város gyűjtő úthálózatának, szélessége igen csekély. A keskeny utak nem alkalmasok a várható megnövekedett forgalom bonyolítására, a kertvárosias területen áthaladó útvonalak pedig nem megfelelők a Strázsahegy megközelítésére. Szükség van tehát a Strázsahegy új irányból történő megközelítésére, megfelelő szélességű utakkal való feltárására. Mivel a turisták nagy része a főváros felől érkezik, célszerű a hegy nyugati oldala felől kialakítani a hegy kaputérségét, így a turistaforgalom a város elkerülésével is elérheti a Strázsahegyet. A hegy megközelítését segíti az e területen tervezett M4 gyorsforgalmi út és csomópontjának megépülése is. A megközelítés mellett elengedhetetlen elegendő számú parkolóhely kialakítása, hogy az érkező vendégek a hegy lábánál el tudják helyezni autóikat, s gyalogosan tudjanak továbbhaladni.

Beavatkozások:

  • A védelemre érdemes pincék kijelölése (értékkataszter készítése) és védelme
  • Tulajdonjogok tisztázása, átlátható tulajdonviszonyok megteremtése
  • Vendéglátás spektrumának szélesítése
  • Megfelelő mennyiségű (és minőségű) szálláshely kialakítása
  • Kapcsolódó turisztikai ágazatok fejlesztése, turisztikai spektrum szélesítése
  •  Közlekedési- és közmű infrastruktúra fejlesztése
  • Humán erőforrások fejlesztése (szőlészet-borászati, a vendéglátóipari és a marketing célú szakmai továbbképzések)
  • Közösségi programok, rendezvények szervezése
  • A borvidék marketingjének kialakítása


Részlet a városmarketing koncepcióból, egyedi turisztikai kínálat kialakítása:


Monor idegenforgalmi fejlődési lehetőségei között azonosíthatóak kitörési pontok, és azokat erősítő, fejlesztendő adottságok. A legfőbb kitörési pont a monori Strázsahegy borászati kínálatára épülő borturizmus fejlesztése lehet. Monor a kiskunsági Borvidék része és a Strázsa-hegy ebben kiemelt jelentőségű, de országosan nem ismert, pedig az adottságai jobbak, mint például Etyeknek.
A település hosszútávú célja, hogy Strázsahegy legyen Monor városának emblematikus táji eleme, a város (bor)turisztikai jelképe, a monori turizmus zászlóshajója. Az ismertségét fokozatosan növelő Strázsahegy a turisztikai fejlesztéseken keresztül tudja erősíteni a saját és a város szerepét úgy, hogy a hegy és a város kölcsönösen segítik egymást, fejlődésük összhangban van.

A teljes városmarketing terv >>
« vissza