Ülésezett a Strázsahegyi Polgárőr Egyesület

Meghívottként részt vehettünk a Strázsahegyi Polgárőr Egyesület közgyülésén. Az egyesület vezetői ismertették éves tevékenységüket, a taglétszám jelentős emelkedését, a jövőben teljesítendő feladatokat. Ami nagyon fontos a monori pincefalu, a Strázsahegyen ingatlannal rendelkezők számára, hogy az egyesület tevékenységének eredményeként jelentősen javult a biztonság. A létszám emelkedésével, a Monori Rendőrkapitányság hathatós támogatásával, nem utolsó sorban az egyesület tagjainak lelkesedésének hatására sikerült a monori pincefalut érintő betöréseket, lopásokat jelentősen visszaszorítani. Ezt a véleményt erősítette Borbély Pál r. őrnagy, Bodor János és Kugel György hozzászólása is. Nem feledkezhetünk meg Papp József r. törzsőrmester, Veres András és Csernus Krisztián mezőőrök hatékony együttműködéséről sem, tevékenységük szorosan összefügg az egyesület munkájával, annak alapját adja.
Borrendünk nevében is köszönjük munkájukat, egyben arra kérjük a monori pincefalu ingatlantulajdonosait, hogy anyagilag is támogassák az egyesület munkáját.

« vissza